Skip to content

MEMOLUB® en milieu

Hoe Memolub bijdraagt aan milieubescherming

Praktische oplossingen om te besparen! onze markt

De industrie investeert fors in oplossingen om de milieu-impact van de productie te verminderen en het afvalbeheer te verbeteren. Een strategie die Memolub International ten volle ondersteunt.

het gebruik van smeermiddelen te beheersen en bij te sturen

Met de automatische smeersystemen van MEMOLUB® is het mogelijk om het gebruik van smeermiddelen te beheersen en bij te sturen. Door over te schakelen van handmatige naar automatische smering, wordt het verbruik van smeermiddelen met ongeveer 50% verminderd.
  • Globale vermindering van het verbruik van smeermiddelen
  • Minder afval dankzij een optimalisatie van het smeermiddelvolume per smeerpunt

Een soepelere en regelmatigere smering

Een soepelere en regelmatigere smering met het juiste smeermiddel verlaagt ook het energieverbruik

  • Lagere wrijvingscoëfficiënt voor de mechanische elementen
  • Lagere machinetemperatuur
  • Minder mechanische storingen

Een apart verhaal! Ons bedrijf

MEMOLUB® heeft zich sinds zijn oprichting gespecialiseerd in herbruikbare automatische oplossingen, met de focus op automatische meerpuntsmering, die het mogelijk maakt om tot 12 punten tegelijk te smeren.

Meerpuntoplossingen

Meerpuntoplossingen die het aantal automatische smeerpatronen verminderen (98% van de mechanische toepassingen heeft minstens 2 smeerpunten)

Alleen de verbruiksmaterialen moeten worden vervangen

Alleen de verbruiksmaterialen moeten worden vervangen. De smeermiddelvullingen van MEMOLUB® zijn ook verkrijgbaar in H1- of biologisch afbreekbare versie.

Herbruikbare systemen

Recycling van pompen

Recycling van pompen aan het einde van hun levenscyclus (meerdere jaren)

Dankzij deze uitzonderlijke eigenschappen zijn de smeersystemen van MEMOLUB® al sinds meer dan 20 jaar erkend als toonaangevende oplossingen voor het verminderen van de milieu-impact in diverse types van industrieën. Wij bieden een adequate oplossing voor 'schone' industrieën (farma, voeding ...) en voor de industrieën die ernaar streven dat te worden.

MEMOLUB® gaat de verspilling van smeermiddelen tegen, vermindert het gebruik van verbruiksmaterialen en beperkt het risico op vervuiling

We gaan een stap verder! Ons team

MEMOLUB® heeft besloten om nog verder te gaan op het vlak van milieubescherming door zijn eigen afvalproductie onder de loep te nemen. Al onze medewerkers zijn bewustgemaakt van deze uitdagingen.

Recycleerbare kartonnen verpakkingen

Recycleerbare kartonnen verpakkingen, afkomstig van 100% gerecycleerde oplossingen

Gebruik van biologisch afbreekbare inkten

Sorteer- en recyclingsysteem

Implementatie van een sorteer- en recyclingsysteem in de kantoren en de fabriek

Onze ecologische voetafdruk

Dagelijkse reflectie over onze ecologische voetafdruk

Dankzij de ervaring die het bedrijf sinds zijn oprichting heeft opgedaan met milieu-onvriendelijke omgevingen en zware industrieën, is MEMOLUB® International opgewassen tegen de vele huidige uitdagingen. MEMOLUB® International verbetert de veiligheid van het personeel, versterkt het industriële productieapparaat en optimaliseert de onderhoudsbudgetten, zodat industrieën van gelijk welk type hun globale ecologische voetafdruk kunnen verkleinen.

Copyright © 2022 MEMOLUB® | Design by Generis | Met de steun van Bruxelles Invest Export